سبد سبزی حصیری

پخش عمده سبد سبزی حصیری

هنرحصیر بافی از قدمت هزاران ساله برخوردار است و به علت تجزیه ساخته های حصیری و باقی نماندن سازه ها نمیتوان به طور دقیق قدمت آن و اولین محل ساخته شدن آن را تخمین

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید